Top

Privacyverklaring

Bij Startpunt Diëtetiek hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;

Per dienst wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen.
Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van uw account;
 • Het inloggen op uw account;
 • Het bijhouden van uw cliëntendossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het rapporteren aan de huisarts;
 • Het rapporteren aan de Ketenzorg;
 • Het doen van een bestelling in de webshop;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Cookies

Startpunt Diëtetiek maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein
bestandje dat door je browser op de harde schijf van je computer,
mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. Die
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
gestuurd worden.

De cookies die Startpunt Diëtetiek plaatst zijn functionele cookies, die zorgen
dat de website naar behoren functioneert, en analytische cookies,
deze worden geplaatst door Google, omdat wij van diensten
gebruik maken als Google Maps en Captcha voor beveiliging.

Wanneer je de website bezoekt, krijg je een cookiemelding. Voordat jij die melding accepteert, plaatsen wij geen cookies. Je kunt de
website ook bezoeken, zonder de cookies te accepteren, maar dan
kunnen we je niet de juiste ervaring garanderen, omdat niet alles
op de site zal functioneren.

Wil je weten welke cookies je browser opgeslagen heeft? Druk dan
op het slotje in je adresbalk voor een overzicht. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle cookies die eerder
zijn opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

Postadres: Startpunt Diëtetiek, Vogelweg 144, 1826 HE Alkmaar

Praktijkadressen:
Nijverheidsweg 25, 1851 NW Heiloo
Stationsplein 99 (kamer 185), 1703 WE Heerhugowaard

Telefoon: 06-16 242 286
E-mail: maaike@waarbeginjij.nl

KvK: 69284032
AGB Startpunt Diëtetiek: 24004362
AGB diëtist Maaike Hoogland: 24100402